ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

  Read More
งานสัมมนาวิชาการ: การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง
งานสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2563
 เรื่อง การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง (Integrative Medical Oncology)
อบรมเอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 1
งานอบรมเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานการบำบัดรักษา ด้านการแพทย์ทางเลือกด้วยเอนไซม์ (Standard Protocal for Enzyme Therapy in Complementary Medicine ) รุ่นที่ 1 (มีสอบก่อนรับใบประกาศนียบัตร)
1st Enzyme​ Therapy​ Workshop
ขอเชิญเข้าร่วม งานอบรมเชิงปฏิบัติการการแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2562 เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 1(1st Enzyme​ Therapy​ Workshop) วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร

บทความวิชาการ

  Read More
“เอนไซม์” กุญแจแห่งชีวิต
“เอนไซม์” กุญแจแห่งชีวิต โดย ภญ. พิมพรรณ ลาภเจริญ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์
ข้อคิดเกี่ยวกับเซลล์บำบัด
ข้อคิดเกี่ยวกับเซลล์บำบัด โดย ดร.นพ.พัฒนาเต็งอำนวย
โภชนาการของผู้ป่วยมะเร็ง
โภชนาการของผู้ป่วยมะเร็ง acheter du cialis Cancer Patients,Nutritions
 

TIMA VIDEO

  View More
 TIMA2020/ONCOLOGY/8APRIL
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 1
 ศาตราจารย์ จ้ง เฉียงเหวย
 

TIMA FACEBOOK